RegulaminRegulamin klubu Million.

 1. Wstęp do klubu mają osoby wyłącznie powyżej 18 roku życia
 2. Obowiązują wszystkie stroje oprócz sportowych
 3. Na teren klubu zabrania się wnoszenia:

  – alkoholu
  – broni
  – ostrych narzędzi
  – środków odurzających
  – innych przedmiotów zagrażających życiu i zdrowiu uczestników imprezy

 4. Klub zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia klientów i wyproszenia z klubu bez podania przyczyny
 5. Wstęp na imprezę oznacza zgodę uczestnika na bezpłatne wykorzystanie jego wizerunku przez klub Million dla celów marketingowych. Osoby, które nie wyrażają zgody na wykorzystanie swojego wizerunku dla powyższych celów proszone są o zgłoszenie się do obsługi klubu podczas imprezy.
 6. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w zależności od charakteru imprezy
 7. Na terenie klubu zabrania się palenia tytoniu i papierosów elektronicznych